Loading...
2018-01-05T10:00:18+00:00

옵션(Options)

오피스 공유Vietoffice 오피스. 5가지기준: 스마트 (Smart), 서비스 (Service), 공유 (Shared), 절약(Save) 및 성공 (Success), 우리는 항상 좋은 서비스를 고객에게 제공하고 젊은 기업에 가장 적합한 지원을 해드립니다.

가상 사무실

개인사업을 하는 분들이 무척이나 많은 만큼 실거주를 목적으로 하지 않고 사업자등록을 위한 가상사무실을 쓴목적 반응이 빠릅니다.

고성 좌석

저렴한 비용과 편의시설을 갖춘 사무실을 원하시는 사업자 분들은 이 솔루션을 선택 하십시요. 현대적인 시설에 좋은 환경과 입지 조건이 최상의 사무실은 가지고 회사를 운영 한다면 비용과 인력을 감소시켜 도움이 될 것입니다. 소규모 기업이나 신규 설립한 고정 좌석이 최적의 대상입니다. 

호소 사무실

Vietoffice 오피스는 쏭다빌딩  (Song Da B/D), 16층에서 있습니다. 현대적인 디자인을 하고 오피스Standard 건축물, 조화로운 지역의 풍경과 다기능, 효율적으로 사용 할수 있는 빌딩입니다.

회의실

Vietoffice사무실 임대 회의실은 프로젝터, 초고속 인터넷, 와이파이, 장착되어 있습니다 … 그리고 회의실은 고객의 요구 사항을 충족하기 위해 6 ~ 18 석까지 수용 할 수 있습니다

법인설립

법인설립: 대표사무소설립, 공장설립, 합작투자
법인청산, 자본증가, 법인장 변경, 사업장이전

변호사 서비스

기업현지법, 계약불이행, 노사분쟁, 근로계약서, 노동허가서, 거주증, 준입국위반

세무/회계

회계컨설팅, 회계기장, 법인세부가세, 개인소득세, 세무분쟁 대응

번역/통역

영어, 한국어 담당 및 법율 자문가능, 서류작성, 외국어통-역번역…

WHY US

LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM THUẬN TIỆN NHẤT

Văn phòng được đặt ở những vị trí giao thông đi lại thuận tiện tập trung nhiều cơ quan hành chính hay những công ty lớn.

Licogi 13 Tower

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Địa điểm thứ 3

Sẽ khai trương trong thời gian tới

Indochina Plaza Hà Nội

241 Xuân Thủy, Cầu Giấy

LIÊN HỆ

 • Add:

  16층, A동, Song Da B/D, Pham Hung 거리 (경남호텔 맞은편), My Dinh 동, Nam Tu Liem 군, 하노이시, Viet Nam.

 • Phone:

  0988 603 371 / 0913 630 358

  한국어 담당: 01279243663

 • Email :

  thantaiviet@vietoffice.org